Trang Thống Kê

                    Thống Kê những Truy cập trong Tháng qua

                                   Xin vào trang sau dây

https://wordpress.com/stats/month/posts/daovien.wordpress.com?startDate=2017-06-01

https://wordpress.com/stats/month/posts/daovien.wordpress.com?startDate=2017-06-01

 

(Do not use this old statistics)

Phỏng Vấn ông Lý Hồng Chí 280
Hơi thở cuối cùng 238
Home page / Archives 112
Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công 90
Một Dân Tộc Xấu Số 86
Vị Tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam 56
Trang Tôn Giáo 31
Sự Phát Triển của Phật Giáo tại Úc Châu 24
Về Nguồn 23
Trang Ngoại Ngữ (Foreign Language) 22
Trang Thời Sự 20
Nhạc Hôn Lễ 20
Trang Kỷ Niệm 19
Một con số bí mật 16
Trang Chiến Sự 15
Vườn Đào Rộng Mở 13
Hãy thử lấy mắt Đạo Học Nhìn Khoa Học 13
Âm Nhạc và Chính Trị (2) 12
Mẹ chồng tôi, bàThế Lữ 11
Một Câu Chuyện đầy Thiền Vị 11
Ấn Độ Trở Về Nguồn 11
Duy Tâm và Duy Vật 10
Tạ Ơn và Tạ Lỗi 9
Chim Sắt Ðã Bay… 8
Trang Thống Kê 7
Tam Bộ Nhất Bái Tại Hoa Kỳ 7
Chữ Người Tử Tù 7
Bát Nhã Tâm Kinh 6
Chân Dung Một Người 6
Thiền Tông và Tịnh Độ Tông 6
Tản Mạn về những  Thăng Trầm Của Phật Giáo 5
Phật Giáo và người Hy-Lạp 5
Bà Kể Chuyện Ngày Xưa 5
Theo Dấu Chân Mowgli 5
Người Hát Rong qua các Thời Đại 5
Hội Chứng Rambo 4
Dinh Độc-Lập/Saigon và Thuyết Phong-Thủy 4
Sinh ư Nghệ, Tử ư Nghệ 4
Làm việc với Tổng Thống Ngô Đình Diệm (I) 4
Phật Học – Thư Đi Tin Lại (I) 4
Sinh Ký, Tử Quy Hoa Kỳ 4
Dấn Thân Vào Con Đường Ít Ai Đi 4
Giới Thiệu  Một Tu Sĩ Phật Giáo 4
Gia Phả giòng họ Nguyễn Văn Hương 4
Bác sĩ Y khoa trong chiến cuộc tại Syria 4
Hồng Nhan – Hồi Nhan – Bạc Mệnh 4
Nhân Quả và Duyên Khởi 4
Vấn Đáp về Đạo Phật (II) 3
Một danh sách khác thường 3
Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu (III) 3
Hai Diễn Biến Bất Ngờ trong Giáo Hội 3
Vấn Đáp về Đạo Phật (I) 3
Trưởng Thành trong Mùa Chinh Chiến 3
Một Ca Đoàn Đáng Chú Ý 3
Vấn Đáp về Đạo Phật (III) 2
Phật Giáo giữa Trường Sơn 2
Một Tình trạng bi thảm tại Pine Ridge 2
Chú Tôi 2
Phật Học – Thư đi Tin lại (II) 2
Marlboro Hay Chesterfield? 2
Âm Nhạc và Chính Trị (1) 2
Bà Làm Thơ 2
Tiếc Thương (cập nhật 01 tháng 8, 2014) 2
Phật Học – Thư đi Tin lại (III) 1
Những Chiếc Ấm Đất 1
Phật Học – Thư đi Tin lại (IV) 1
Cuộc Chiến Sau Lưng Tôi 1
Làm việc với Tổng Thống Ngô Đình Diệm (II) 1
Quan điểm của một Phật tử về 1
Tổng Kết Vườn Đào trong năm 2010 1
Cuộc Chiến Vô Định Vẫn Tiếp Tục 1
Giết người vì Danh Dự bị thương tổn 1
Một Tu sĩ Phật giáo và vấn nạn Tự sát tại Nhật 1
Tiếng Gọi Tâm Linh 1
Tiếng Gọi của Non Sông 1
Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu (tiếp theo) 1
Phi Hành Không Gian, 1
Một cái chết tức tưởi không hẳn vô ích 1
Một Danh Sách khác thường -2015, 2016 1
Tản mạn về Con Người Nhật Bản 1
Việt-Nam Ðại-Hàn cùng đường đôi ngả 1
Lịch Sử Nhiều Khi Không Lặp Lại 1
Người Muslim tại Tây An 1
Một cái Chết Tự Tại 1
Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu 1
Một Nghệ Thuật Sống: Thiền Minh Sát 1
Nhật ký viết từ Baghdad Khói Lửa 1
Từ một Nhà Khoa Học đến một Tỳ Kheo 1
Muốn gia nhập đoàn quân Thánh chiến 1
Ném Bút Chì 1
Phạm Duy Khiêm và Trầu Cau 1

 

Bài Học, Ngày Xưa, Ngày Nay
               

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s