Phật Học – Thư đi Tin lại (VI)


Phật Học-Thư đi Tin lại(VI)

Tiếp theo Phật Học-Thư đi Tin lại (V)

Muốn xem các lần trước xin vào
Lần thứ 1 – Phật Học – Thư Đi Tin Lại (I) →
Lần thứ 2 – Phật Học – Thư đi Tin lại (II) →
Lần thứ 3 – Phật Học – Thư đi Tin lại (III) →
Lần thứ 4 – Phật Học – Thư đi Tin lại (IV) →
Lần thứ 5 –
Tác giả Phật Học là Cư sĩ Hoằng Hữu Nguyễn văn Phú (1927-2013)

126 – Đó là câu chuyện « chổi quét » đấy đạo hữu ạ. Có một vị (tên là
Suddhipanthaka, Châu-lỵ-bàn-đặc-ca, gọi tắt là Bàn-Đặc) mới xuất gia, rất tối dạ, chỉ
có mấy câu kệ mà học ba năm không thuộc, bị anh ruột (cũng là tăng) mắng và
khuyên hoàn tục. Ông buồn quá, đứng khóc. Đức Phật thấy vậy, nắm tay dắt vào
nhà, cho ở gần để ngài dạy, và chỉ dạy hai chữ thôi, là « chổi quét ». Thuộc chữ chổi
thì quên chữ quét, thuộc chữ quét thì quên chữ chổi. Sau, đức Phật giảng cho hiểu :
về sự, cầm cây chổi hữu hình quét nhà thì sạch rác ; còn về lý, dùng cây chổi pháp
vô hình mà quét hết phiền não thì tâm thanh tịnh. Vị tăng ngộ ngay, đắc quả la-hán,đủ sáu phép thần thông.

Continue reading

Hơi thở cuối cùng


Ta phải làm thế nào để gợi lên cho ta một thể dang tâm thức 
lợi ích đúng vào lúc mà ta sắp chết. Trong lúc hấp hối (nếu đủ sức) 
hãy gợi lên trong tâm trí mình một lời nguyện cầu: 
 1. Tôi chỉ mong sao cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc.
 2. Tôi chỉ ước mong làm sao để giúp cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc,  
 1. Nếu trong kiếp sống này tôi không thể giúp được nhiều chúng sanh như tôi
    hằng nguyện cầuthì xin cho được tái sinh trong một kiếp sống thuận lợi 
       hơn để có thể giúp được nhiều chúng sanh hơn nữa
       --- Lời nguyện của Dagpo Rimpoché

Đào Viên

Tôi vừa nhận được mới đây từ một thân hữu gửi đến một tập sách nhỏ có tên là “Hơi Thở Cuối Cùng” viết bởi một nhà Sư Phật giáo, theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy (còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa hay Nam Tông, Theravada). Tập sách này nguyên thủy viết bằng Anh ngữ  tên là  ” The Last Breath” vì tác giả là người Gia Nã Đại, nhưng đã được dịch sang tiếng Việt bởi một nữ cư sĩ tên là Nguyên Khiêm, thuộc Thích Ca Thiền Viện ở California.

Vị nào muốn đọc nguyên bản tiếng Anh “The Last Breath” xin vào trang Ngoại Ngữ.

Hơi Thở Cuối Cùng, tên cuốn sách đã làm tôi rất chú ý, nó phải liên quan đến một người sắp từ giã cuộc đời. Đọc qua, tôi thấy đó là chuyện một tử tù sắp bị hành quyết vì đã tham gia vào một vụ án cướp của giết người. Điều đáng chú ý là người tử tù này đã trút Hơi Thở Cuối Cùng với một tâm trạng an nhiên tự tại, không thắc mắc, không sợ hãi, hết oán thù, chỉ còn tha thứ cho mọi người. Tha thứ sau cùmg cho cả chính mình. Làm sao có thể như vậy được?  Không ai, hoặc là hết sức hiếm, có thể đi đến trạng thái tâm linh đó một mình được, mà phải có người giúp đỡ.

Continue reading

Âm Nhạc và Chính Trị (2)


Only in a free society is man able to creare the invention and cultural values
which make life worthwhile to modern man
—— Albert Einstein

Phần Thứ Hai

Chính trị ảnh hưởng vào Âm nhạc.

Với phần thứ nhất của bài viết, chúng ta đã thấy rõ Âm nhạc có ảnh hưởng vào Chính trị.
.một ảnh hưởng tốt đẹp cho nền giao thương giữa hai cường quốc thế giới là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Liên Bang Sô Viết Nga La Tư.

Ta sẽ xem dưới đây tại Việt Nam sự việc đã không xẩy ra như vậy. Ngược lại Chính trị đã có ảnh hưởng nặng nề đến Âm nhạc, một ảnh hưởng xấu, không làm Âm nhạc phát triển tốt đẹp lên được. Continue reading

Âm Nhạc và Chính Trị (1)


Phần Thứ Nhất

Đào Viên

1. Âm nhạc ảnh hưởng vào Chính trị
If I were not a physicist, I would probably be a musician.
I see my life in terms of music. I get most of my joy in life out of my violin.

—- Albert Einstein

Tháng Tư năm 1958 Mạc Tư Khoa (Moscow) là mùa Xuân, trời đã lạnh. Một chàng thanh niên người Hoa Kỳ, 23 tuổi, đã lặn lội từ Nữu Ước đến phi trường Mạc tư khoa.

Xuống đến nơi, một người phụ nữ Nga đã có mặt đón người khách lạ. Bà chào bằng tiếng Anh, một thứ tiếng Anh của người Nga, rất khó nghe:  “Welcome to Moscow, Mr. Van Cliburn”. Người thanh niên Hoa Kỳ một lúc sau mới biết là bà ta đang nói với mình. Người phụ nữ này tên là Henrietta Vileava, về sau trở thành một người bạn thân của Van Cliburn. Continue reading

Phật học – Thư đi Tin lại (V)


Phật Học – Thư đi Tin lại (Lần thứ 5)

Tiếp theo Phật Học-Thư đi Tin lại (IV)

Muốn xem các lần trước xin vào
Lần thứ 1 - 
Lần thứ 2 - 
Lần thứ 3 - 
Lần thứ 4 - Tác giả Phật Học là Cư sĩ Hoằng Hữu Nguyễn văn Phú (1927-2013)
101 - Cúng dàng trai tăng nghĩa là gì ? Trai nghĩa là không ăn 
thịt cá, chỉ ăn rau quả, đọc chệch đi thành chay. Thụ trai là 
ăn chay. Trai tăng là mời chư tăng (ni) thụ trai. Cúng dàng trai 
tăng là làm cơm chay, cỗ chay, mời chư tăng (ni) đến ăn. Người 
đứng mời cơm chay, cỗ chay, là trai chủ. Trai đường là phòng ăn 
của chư tăng, ni.

Continue reading

Bác sĩ Y khoa trong chiến cuộc tại Syria


      Il n’y pas cinquante manières de faire la guerre. 
          Il n'y a qu'une seule: la sale

    —-Francois Cavanna

Đào Viên 

1. Một cuộc nội chiến kéo dài.

Nếu nhìn một cách gần cận thì chiến cuộc Syria bắt đầu từ tháng Ba, 2011. Nhìn xa hơn, thì chiến cuộc Syria có lẽ khởi sự sau khi quân đội Hoa Kỳ – thời Tổng thống George W Bush – tiến vào Iraq.. Sau năm năm nội chiến, hơn 250,000 dân Syria đã bỏ mạng và trên 11 triệu dân đã phải chạy chốn vì chiến cuộc ngày càng leo thang giữa chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad và nhóm ly khai chống đối. Ấy là chưa kể đến nhóm khủng bố cực đoan ISIS. cũng nhầy vào tham chiến.

Continue reading

Một Danh Sách khác thường -2015, 2016


“Great men are they who see that
 spiritual is stronger than material force,
 that thoughts rule the world.”
 ——- Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882)

Đào Viên

Tháng 10, 2014 chúng tôi đã trình bày Danh Sách của tổ chức Watkins Books liệt kê 100 người được coi là những người còn tại thế, có ảnh hưởng lớn nhất về phương diện tâm linh trên thế giới: List of the 100 Most Spiritually Influential Living People (dưới đây gọi là Danh sách)

Theo hội đồng trị sự của Watkins Magazine, Danh Sách này được thiết lập nên, dựa vào một “cơ sở dữ liệu luôn được cập nhật (updated database)”, những tài liệu về trên sáu trăm nhân vật lãnh đạo tâm linh trên thế giới. Từ đấy họ chọn ra 100 nhân vật được coi là hoạt động nhất, trong các lãnh vực chánh trị, tôn giáo, nghệ thuật, phim ảnh và văn chương.

Watkins Books tự đặt ra một số tiêu chuẩn để lập nên Danh Sách này:

1.Người này phải còn sinh tiền tính đến ngày mồng 1 Tháng Giêng, năm tương ứng. Thí dụ năm 2015, cho Danh Sách 2015;
2.Người này phải có một đóng góp tâm linh đặc biệt cho thế giới;
3.Người này phải được mọi người (dùng Google) luôn tìm đến để tìm hiểu, hỏi han, thảo luận qua Internet hoặc/và được nói đến nhiều qua những đánh giá (ratings) của công ty Neilsen (Neilsen Media Research).

Đến nay Watkins Magazine đã đưa ra bốn Danh Sách, tương ứng với bốn năm 2011, 2012, 2013 và 2014.. Muốn xem lại những Danh Sách này, xin vào Continue reading