Vị Tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam


The kind of intelligence a genius has is a different sort of intelligence.The thinking of a genius does not proceed logically.It leaps with great ellipses. It pulls knowledge from God knows where.

                        —– Dorothy Thompson (1894 – 1961) US “journalist, writer”

Đào Viên

  1. Một nền giáo dục đáng buồn

Báo Giáo Dục ngày 11/12/2014 viết: “Theo thống kê mới đây của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), cả nước có 24.300 tiến sĩ và 101.000 thạc sĩ. So với năm 1996 đội ngũ này tăng trung bình 11,6%/năm, trong đó tiến sĩ tăng 7%/năm, thạc sĩ tăng 14%/năm.”

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Tuy nhiên trình độ học vấn và khả năng thực tế của những người được phong hàm Tiến sỹ không phù hợp với tiêu chuẩn của các nước có nền giáo dục tân tiến và truyền thống. Bằng Tiến sỹ của Việt Nam có đem rao bán cũng khó kiếm được người mua. Continue reading

Tiếng Gọi Tâm Linh


Phát tâm Bồ Tát trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tư độ cho mình,sau độ cho người, tu đạo xuất thế gian mà không rời thế gian pháp

—- Thiền sư Dung Cảnh.

Đào Viên

Lời nói đầu – Chẳng mấy ai thấy được tiếng gọi tâm linh. Số người có tiếng gọi tâm linh gọi đến: “Con hãy đi tầm sư học đạo, hãy kiên quyết, chớ nản lòng…” rất ít. Nhưng một khi nghe thấy tiếng gọi tâm linh rồi, người hành giả tự nhiên cảm thấy – như ngài Bạch Ẩn Huệ Hạc (Hakuin ZenJi), vị thiền sư lỗi lạc dòng Lâm Tế Nhật Bản đã nói – một Đại Tín Căn (một lòng tin vững chắc) và một Đaị Phấn Chí ( một dũng cảm, kiên trì) trên đường tìm đạo và học đạo. Continue reading

Nhạc Hôn Lễ


“Music is perpetual, and only the hearing is intermittent.”
Henry David Thoreau (1817 – 1862)

 

Cưới hỏi là chuyện hệ trọng cho một đời người. Nhất là người ấy là đôi trẻ và bậc sinh thành của đôi trẻ đó. Trong một đám cưới, ngoài những chúc tụng cho đôi uyên ương, ngày nay, âm nhạc cũng không thể thiếu để làm cho cuộc vui được vui thêm. Continue reading

Phật Học – Thư đi Tin lại (II)


 Tiếp theo Phật Học-Thư đi Tin lại (I)

Tượng Phật A Di Đà, Nhật Bản

Tượng Phật A Di Đà, Nhật Bản

26 – Trong kinh A Di Đà, có mấy dòng như sau : « Tại sao đức Phật ấy có hiệu là A –Di-Đà ? Vì Ngài có vô lượng quang minh soi khắp mười phương, không gì chướng ngại, nên ngài có tên hiệu là A-Di-Đà… Vì thọ mệnh của Ngài và cả nhân dân vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp nên ngài có tên hiệu là A-Di-Đà ». Tôi đồng ý với đạo hữu rằng lời giải thích đó « không ổn ». Phải đi sâu hơn thì mới hiểu. Amitabha là Vô Lượng Thọ Phật. Amitayus là Vô Lượng Quang Phật. Đó là hai trong số 13 danh hiệu của đức Phật Amita tức là A-Di-Đà. Vậy muốn cho dễ hiểu thì phải nói đại khái như thế này : « Vì ngài có ánh sáng soi khắp nơi nên ngài có hiệu là Vô Lượng Quang Phật. Vì ngài sống lâu vô lượng nên ngài có hiệu là Vô lượng Thọ Phật ».[Đã có người đề nghị đổi chữ A-Di-Đà thành A-Mi-Đà, nhưng thói quen ăn sâu rồi,đổi chắc khó]. Continue reading

2014 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 19,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 7 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Một tia lửa làm cháy cả rừng


The blood of Abraham, God’s father of the chosen, still flow in the vein of Arab. Jew and Christian. Too much of it has been spilled. The spilled blood in the Holy Land still cries out to God, an anguished cry for peace.

                            — Jimmy Carter (Tổng Thống thứ 39 Hoa Kỳ)

Đào Viên

  1. Nhập đề.

 Tia lửa này xuất phát từ một nơi mà cái tên không còn trên bản đồ nữa. Đó là một thị xã khá lớn, hồi đó có tên là Lydda – cũng được viết là Lydia -, khi ấy có khoảng 60,000 người sinh sống trên một thung lũng của xứ Palestine. Lydia bây giờ được người Do Thái đổi thành Lod. Continue reading

Protected: Ngày Nào Năm Xưa


This content is password protected. To view it please enter your password below: