Nhạc Hôn Lễ


“Music is perpetual, and only the hearing is intermittent.”
Henry David Thoreau (1817 – 1862)

 

Cưới hỏi là chuyện hệ trọng cho một đời người. Nhất là người ấy là đôi trẻ và bậc sinh thành của đôi trẻ đó. Trong một đám cưới, ngoài những chúc tụng cho đôi uyên ương, ngày nay, âm nhạc cũng không thể thiếu để làm cho cuộc vui được vui thêm. Continue reading

Phật Học – Thư đi Tin lại (II)


 Tiếp theo Phật Học-Thư đi Tin lại (I)

Tượng Phật A Di Đà, Nhật Bản

Tượng Phật A Di Đà, Nhật Bản

26 – Trong kinh A Di Đà, có mấy dòng như sau : « Tại sao đức Phật ấy có hiệu là A –Di-Đà ? Vì Ngài có vô lượng quang minh soi khắp mười phương, không gì chướng ngại, nên ngài có tên hiệu là A-Di-Đà… Vì thọ mệnh của Ngài và cả nhân dân vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp nên ngài có tên hiệu là A-Di-Đà ». Tôi đồng ý với đạo hữu rằng lời giải thích đó « không ổn ». Phải đi sâu hơn thì mới hiểu. Amitabha là Vô Lượng Thọ Phật. Amitayus là Vô Lượng Quang Phật. Đó là hai trong số 13 danh hiệu của đức Phật Amita tức là A-Di-Đà. Vậy muốn cho dễ hiểu thì phải nói đại khái như thế này : « Vì ngài có ánh sáng soi khắp nơi nên ngài có hiệu là Vô Lượng Quang Phật. Vì ngài sống lâu vô lượng nên ngài có hiệu là Vô lượng Thọ Phật ».[Đã có người đề nghị đổi chữ A-Di-Đà thành A-Mi-Đà, nhưng thói quen ăn sâu rồi,đổi chắc khó]. Continue reading

2014 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 19,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 7 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Một tia lửa làm cháy cả rừng


The blood of Abraham, God’s father of the chosen, still flow in the vein of Arab. Jew and Christian. Too much of it has been spilled. The spilled blood in the Holy Land still cries out to God, an anguished cry for peace.

                            — Jimmy Carter (Tổng Thống thứ 39 Hoa Kỳ)

Đào Viên

  1. Nhập đề.

 Tia lửa này xuất phát từ một nơi mà cái tên không còn trên bản đồ nữa. Đó là một thị xã khá lớn, hồi đó có tên là Lydda – cũng được viết là Lydia -, khi ấy có khoảng 60,000 người sinh sống trên một thung lũng của xứ Palestine. Lydia bây giờ được người Do Thái đổi thành Lod. Continue reading

Protected: Ngày Nào Năm Xưa


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Phật Học – Thư Đi Tin Lại (I)


Lời giới thiệu- Cách đây một năm, chúng tôi đã có dịp giới thiệu với quý bạn đọc Vườn Đào ba bài Vấn Đáp về Đạo Phật (I) →, Vấn Đáp về Đạo Phật (II) → và · Vấn Đáp về Đạo Phật (III) → của ông Hoằng Hữu Nguyễn văn Phú tại Gia Nã Đại. Ông Phú đã qua đời tháng Hai, 2013 tại Montreal. Trong khi còn tại thế, ông Phú còn giữ mục Thư Tín của hai tập san Liên Hoa va Pháp Âm. Với tính cách này, ông Phú đã có dịp trao đổi thư tín với các đạo hữu của hai tập san để cùng nhau học tập, mà ông gọi là “trau dồi đôi chút về Phật học, ít nhất cũng trên phương diện chữ nghĩa chứ không dám nói về tu tập”. Ông Phú đã gom góp những thư tín này trong một tập sách nhỏ với tựa đề “Thơ Đi Tin Lại”. Continue reading

Một danh sách khác thường


                              “Great men are they who see that
                           spiritual is stronger than material force,
                                   that thoughts rule the world.”
                                    ——- Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882)
 
                  Our scientific power has outrun our spiritual power.
                         We have guided missiles and misguided men.
                                      —-Martin Luther King, Jr.” (1929 – 1968)
 

Đào Viên

  1. Một tiệm sách lâu đời tại Luân đôn

Hơn một thế kỷ trước tại Luân Đôn có một tiệm bán sách rất nổi tiếng, tiệm Watkins Books. Sở hữu chủ cũng như người sáng lập ra tiệm sách là ông John M. Watkins. Tiệm sách này, thành lập năm 1897, tọa lạc tại 26 Charing Cross, có lẽ là tiệm sách cổ nhất Luân đôn còn tồn tại đến ngày nay.

Tiệm sách Watkins Luân Đôn

Tiệm sách Watkins Luân Đôn

Tiệm Watkins Books chuyên buôn bán các loại sách về Tôn giáo, Tín ngưỡng, Triết học Thần học, Phân tâm học, Siêu hình học, Bói Toán, Ảo Thuật, cho đến cả Cầu đảo, chuyện mê tín dị đoan… nói tóm tại những loại sách rất hiếm, rất đặc biệt về Tâm linh con người. Continue reading